Ačiū, kad domitės STIHL interneto partnerio programa. Spauskite ˮSpausti čia, kad aktyvuoti jūsų internetinę svetainęˮ. Netrukus gausite elektroninį laišką su patvirtinimo informacija.

Ačiū ir sveiki atvykę į STIHL interneto partnerio programą.

irankiucentras.lt Autorizuotas STIHL serviso dileris

Prašome įdėmiai perskaityti šiame dokumente išdėstytas nuostatas ir sąlygas.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes irankiucentras.stihl-parduotuves.lt internetinėje parduotuvėje ir UAB „Andris“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.

 1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.irankiucentras.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje irankiucentras.stihl-parduotuves.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, arba prekę (prekes) užsako telefonu.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama UAB „Andris“ duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje irankiucentras.stihl-parduotuves.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

4.2.1. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.

4.2.2. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.3. Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį yra įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr.258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“ taisyklėmis, kuriomis Pirkėjas turi teisę pasinaudoti jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (arba) nepasikeitė jos prekinė išvaizda, įpakavimas, ja nebuvo naudotasi.

 1. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas už internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el. paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.

5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el.paštu info@irankiucentras.lt per 7 darbo dienas nuo sutarties sudarymo datos.

5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el.paštu info@irankiucentras.lt arba telefonu 8 673 31771

5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

 1. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia internetinės parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.

6.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius nuostolius.

6.3. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas neatsiima savo užsakymo per 5 darbo dienas nuo pristatymo į nurodytą vietą datos.

6.4. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje irankiucentras.stihl-parduotuves.lt

 1. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam internetinės parduotuvės veikimui. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo patirtus nuostolius susijusius su internetinės parduotuvės veikimu.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-60 darbo dienų nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos, taip pat atvejai, kai prekių pristatymas užtrunka ne dėl Pardavėjo kaltės). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš parduotuvės katologo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu info@irankiucentras.lt arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

 1. Sutarties kaina ir apmokėjimas

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje irankiucentras.stihl-parduotuves.lt nurodomos eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos.

8.2. Pirkėjas už internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo.

8.3. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes.

8.4. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu tokiu atveju yra neatlyginami.

 1. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje irankiucentras.stihl-parduotuves.lt, turi nurodyti adresą, kuriuo pageidauja gauti prekes.

9.2. Pristatymo kaina Pirkėjo pageidaujamu adresu sudaro nuo 2.90 € (10.01 Lt) su PVM iki sutartinės sumos atsiskaitant banko pavedimu, priklausomai nuo siuntos svorio. Atsiskaitant grynaisiais pinigais juos sumokant prekes pristatančiam kurjeriui (C.O.D. paslauga), papildomai apmokestinama 1.00 € (3.45 Lt) su PVM.

9.3. Didelių gabaritų siuntiniams gali būti taikomas nuo 17.00 € (58.69 Lt) iki kelių šimtų Eurų pristatymo mokestis. Apie šį mokestį Pardavėjas informuoja Pirkėją raštu arba telefonu prieš pristatydamas prekes ir tik Pirkėjui sutikus su pristatymo sąlygomis toks užsakymas yra vykdomas.

9.4. Užsakymus, kurių prekių suma viršija 150.00 Eur (517.92 Lt) su PVM Pardavėjas pristato nemokamai, išskyrus atvejus, kai siunčiami didelių gabaritų siuntiniai.

9.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats, tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.

9.6. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba kurjeriu patikrinti prekių būklę. Jei prekių būklė netinkama, būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 2 darbo dienas nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.

9.7. Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą, laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.

 1. Prekių garantija

10.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el.paštu info@irankiucentras.lt.

10.2. Kiekvienai internetinėje parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama gamintojo garantija, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nustato kitą garantijos terminą (toks terminas yra nurodomas prekės specifikacijoje).

10.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra garantinis talonas, sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis, vartojamo kredito sutartis).

10.4. Tais atvejais, kai prekės garantinę priežiūrą atlieka prekės gamintojas, Pardavėjas turi teisę nukreipti Pirkėją į gamintojui atstovaujantį autorizuotą serviso centrą.

10.5. Garantija įrankiams ir įrenginiams suteikiama pagal galiojančius įstatymus. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinti gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. Garantija taikoma tik pateikus prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą, kvitą) arba jo kopiją ir garantinį taloną. Prekės pristatymu rūpinasi pirkėjas.

10.6. Garantija taikoma tik prietaiso gedimui pašalinti. UAB „Andris” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims bei saugaus darbo taisyklių laikymąsi.

10.7. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantinės sąlygos galioja likusį garantijos laiką.

10.8. Garantija netaikoma: Natūralaus nusidėvėjimo atveju (t.y. eksploatacinėms medžiagoms - filtrams, žvakėms, dirželiams, lemputėms, saugikliams ir pan., jeigu gedimas atsirado ne dėl defekto ar gamybos broko, o dėl neišvengiamo įrenginio ar įrankio nusidėvėjimo, atsirandančio eksploatacijos metu); Perkrovos atveju; Netinkamo naudojimo atveju (už įsigyto įrankio/įrenginio kasdienę priežiūrą visiškai atsako savininkas; Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros, UAB „Andris” pasilieka teisę netaikyti garantijos); Modifikacijos atveju (tuo atveju, jei buvo bandoma ardyti, remontuoti ar modifikuoti įrankį/įrenginį be UAB „Andris” atstovų sutikimo, buvo naudojami netinkami ar nekokybiški priedai).

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr.217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

11.2. Pirkėjas turi teisę per 7 darbo dienas grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę tais atvejais, kai prekė buvo siunčiama Pirkėjo nurodytu adresu, t.y. kai Pirkėjas neturėjo galimybės tinkamai įvertini užsakytos prekės funkcionalumo ir savybių.

11.3. Pirkėjui atsiimant prekę UAB „Andris“ parduotuvėje, jam sudaromos visos galimybės tinkamai įvertinti prekės būklę bei savybes, taip pat suteikiama visa pageidaujama informacija apie prekę, todėl, remiantis LR galiojančiais teisės aktais, elektronikos prekės grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.

11.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui tik tokią prekę, kuri yra nepriekaištingos prekinės išvaizdos ir būklės (originali komplektacija, nepažeista pakuotė, techniškai tvarkinga).

11.5. Prekės grąžinamos Pirkėjų sąskaita, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinama ne tokia, kokia buvo užsakyta, prekė arba, kai pristatyta prekė yra nekokybiška.

11.6. Pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti jos įsigyjimo dokumentą.

11.7. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių.

11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais yra pervedami į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.

 1. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.

12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 1. Neįprastosios aplinkybės

13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

 1. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el.pašto adresais.

 1. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

PVM id numeris
LT100006163010

Užsakymai ir informacija telefonu:

8 673 31771 arba 8 645 89988

I-V - 09:00 - 21:00;
VI-VII - 11:00 - 19:00

Prekių atsiėmimas ir konsultacijos Partizanų g. 22A, Kaunas:

I-V - 09:00 - 17:30, pietūs 13:00 - 14:00;
VI-VII - nedirbame

Pardavėjas

Sutarties sudarymas

Teisė atšaukti sutartį

Sutarties atšaukimo forma

Kainos ir pristatymo išlaidos

Prekių pristatymas ir atsiėmimas

Mokėjimas

Užsakymo procesas

Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

Pardavėjas

Pirkimo sutartis sudaroma su irankiucentras.lt Partizanų g. 22A . Jei turite klausimų ar pastebėjimų, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@irankiucentras.lt arba tel. 864589988.

Sutarties sudarymas

Spustelėję mygtuką „Pirkti dabar“, pateiksite įpareigojantį užsakymo formoje nurodytų prekių užsakymą. Pateikę užsakymą, gausite tai patvirtinantį el. laišką. Sutartis laikoma sudaryta, gavus šį užsakymo patvirtinimą.

Sutartis gali būti sudaryta šiomis kalbomis: Lietuva

Sutarties atšaukimo teisė

Klientai turi šias sutarties atšaukimo teises:

Atšaukimo teisė Turite teisę atšaukti šią sutartį be priežasties per keturiolika dienų. Atšaukimo laikas yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai jūs arba trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, jūsų vardu priėmė paskutines prekes. Norėdami pasinaudoti teise atšaukti sutartį, turite informuoti mus irankiucentras.lt; Partizanų g. 22A ; 864589988 apie šį savo spendimą pareiškimu (pvz., laišku, faksu arba el. paštu). Galite pasinaudoti pridėta sutarties atšaukimo forma, tačiau ji nėra privaloma.
Laikydamiesi sutarties atšaukimo termino, prašome įspėti, kad pageidaujate pasinaudoti savo sutarties atšaukimo teise prieš baigiantis sutarties atšaukimo terminui.

Sutarties atšaukimo pasekmės

Jei atšaukiate šią sutartį, mes privalome grąžinti jums visus iš jūsų gautus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kurias patyrėme jums pasirinkus kitą, o ne pigiausią mūsų siūlomą standartinį pristatymo būdą), nedelsdami ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome jūsų įspėjimą apie šios sutarties nutraukimą. Grąžinamąją išmoką sumokėsime tuo pačiu mokėjimo būdu, kuriuo naudojotės atlikdami pradinį sandorį, jei nebuvo susitarta kitaip; mes neapmokestinsime šio grąžinimo. Galime atsisakyti grąžinti mokesčius, kol negavome prekių arba kol nepateiksite patvirtinimo, jog prekės buvo grąžintos, priklausomai nuo to, kas yra anksčiau.

Turite grąžinti arba perduoti mums prekes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums, jog atšaukiate šią sutartį. Įspėjamasis laikotarpis nepažeidžiamas, jei prekės išsiunčiamos prieš keturiolikos dienų laikotarpio pabaigą. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas turite padengti jūs.

Nuostoliai dėl prekių gali būti atlyginti tik, jei toks nuostolis yra susijęs su prekių kokybės, savybių ar funkcijų bandymu, jei tai yra būtina.

INFORMACIJOS APIE TEISĘ ATŠAUKTI SUTARTĮ PABAIGA

Sutarties atšaukimo forma

(Jei pageidaujate atšaukti sutartį, prašome užpildyti šią formą ir grąžinti ją mums.)

 • Kam: [nurodomas įmonės pavadinimas, adresas ir, jei yra, fakso numeris bei el. paštas]:

 • Aš/mes () atšaukiu (-iame) mano/mūsų sudarytą sutartį () dėl šių prekių įsigijimo ()/ šių paslaugų teikimo ():

 • Užsakyta()/gauta()

 • Kliento (-ų) vardas ir pavardė

 • Kliento (-ų) adresas

 • Kliento (-ų) parašas (tik pareiškimams popierine forma)

 • Data


(*) Prašome pašalinti nereikalingą informaciją

Sutarties atšaukimo forma

Norėdami atsisiųsti formą, spustelėkite čia

Kainos ir pristatymo išlaidos

Į gaminių puslapiuose nurodytų prekių kainą visada yra įtrauktas toje šalyje taikomas pridėtinės vertės mokestis bei kitos kainos sudedamosios dalys. Pristatymui taikomi siuntimo mokesčiai. Siuntimo mokesčiai paskelbti. Kiti mokesčiai, kurie nėra taikomi ar apmokestinami, nėra įtraukiami. Prekių pristatymas ir atsiėmimas Jei gaminio aprašyme nenurodyta kitaip, prekės, kurias siūlome pristatyti, yra dažniausiai pristatomos per apytiksliai 5 darbo dienas. Prekės pristatomos tik Airija, Danija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Norvegija, Švedija. Jei siūlomas prekių atvežimas, gausite pranešimą, kai prekės bus paruoštos atvežimui. Jei vykdant jūsų užsakymą, reikiamų prekių nėra, apie tai jūs būsite informuoti el. laišku.

Mokėjimas

Mokėjimus galima atlikti „Paypal“ sistemoje.

Užsakymo procesas

Pasirinkę norimą prekę, galite įdėti ją į pirkinių krepšelį ir neįsipareigodami spustelėti mygtuką [Pirkti]. Pirkinių krepšelį galite peržiūrėti bet kuriuo metu, neįsipareigodami spustelėdami mygtuką [Pirkinių krepšelis]. Prekes galima pašalinti iš pirkinių krepšelio, spustelėjus mygtuką [Šalinti].

Norėdami įsigyti prekes, esančias jūsų pirkinių krepšelyje spustelėkite mygtuką [Pirkimas]. Tada įveskite savo informaciją. Informaciją, pažymėtą žvaigždute, yra privaloma įvesti. Prisiregistruoti nebūtina. Jūsų perduodama informacija yra šifruojama. Įvedę informaciją, galite ją peržiūrėti. Užsakymo procesas bus baigtas, spustelėjus mygtuką „Pirkti dabar“. Procesas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu, uždarius naršyklės langą. Atskiruose puslapiuose pateikiama išsamesnė informacija, pvz. kaip koreguoti informaciją. Jūsų užsakymo informacija saugoma aplanke, kuri įtraukiama į užsakymo patvirtinimą kartu su mūsų standartinėmis sąlygomis (AGB), kurios siunčiamos jums el. paštu. Standartines sąlygas galima rasti, spustelėjus: Taisyklės ir sąlygos. Jas galima peržiūrėti, atsisiųsti ir išsaugoti. Saugumo tikslais, užpildžius užsakymą, jūsų užsakymo informacijos internete nebelieka.

Garantija ir įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais

Visoms užsakytoms prekėms taikomos įstatymuose numatytos teisės dėl gaminių su defektais. Be to, visiems STIHL ir VIKING prekių ženklų gaminiams taikomos STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG garantijos sąlygos.

Privatumo taisyklės

Mums malonu matyti, kad jūs domitės mūsų svetaine. Mums yra svarbi jūsų privatumo apsauga. Toliau jūs rasite išsamią informaciją apie tai, kaip mes naudojame jūsų duomenis.

Duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys (kaip apibrėžta duomenų apsaugos teisės aktuose)

Platintojo pavadinimas irankiucentras.lt

Platintojo adresas Partizanų g. 22A 867331771

El. paštas: info@irankiucentras.lt

Telefono nr.: 864589988

Jūsų asmeninių duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo tikslas

Bet kokius jūsų asmeninius duomenis, kurie mums tampa žinomi jums lankantis mūsų svetainėje ir atliekant rezervacijas/pirkimo užsakymus (toliau - pirkimo užsakymus), mes tvarkome pagal galiojančius asmens duomenų teisės aktus; mes juos visada naudojame išsaugodami konfidencialumą ir renkame, tvarkome bei naudojame tik tam, kad

(a) užtikrintume svetainės funkcinį veikimą;

(b) apsaugotume savo teisėtus verslo interesus teikdami konsultacijas ir palaikymą mūsų klientams bei siekdami užtikrinti pritaikytą produkto dizainą;

Be anksčiau minėtų punktų, bet kokius duomenis, kuriuos jūs atskleidžiate mums atlikdami užsakymą, naudosime tik mes pirkimo užsakymui užbaigti ir apdoroti.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenys tvarkomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau - BDAR) ir remiantis šiais teisiniais principais:

● Tais atvejais, kai mes gauname jūsų sutikimą tvarkyti jūsų asmeninius duomenis, duomenų tvarkymas yra grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1a dalimi.

● Visi duomenys, kuriuos su mumis dalijatės pirkimo užsakymų kontekste ir kurie reikalingi šių užsakymų įvykdymui ir (arba) tvarkymui, bus tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1b dalį.

● Jei duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume įvykdyti konkrečius teisinius įsipareigojimus, tuomet tokie duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1c dalimi.

● Tais atvejais, kai duomenų tvarkymas reikalingas dėl esminių duomenų subjekto ir (arba) kito fizinio asmens interesų, duomenų tvarkymas atliekamas laikantis BDAR 6 straipsnio 1d dalies.

● Jei duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant užtikrinti teisėtą mūsų bendrovės ar trečiosios šalies interesą ir jei jis neprieštarauja duomenų subjekto pagrindinėms teisėms ir (arba) pagrindinėms laisvėms, duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR 6 straipsniu (1f ).

Saugojimo laikotarpis, duomenų ištrynimas ir duomenų blokavimas

Užbaigus pirkimo užsakymą, jūsų duomenys bus užblokuoti tolimesniam naudojimui ir ištrinami pasibaigus mokesčių ir komercinės teisės aktais nustatytiems saugojimo laikotarpiams, nebent jūs išreiškėte sutikimą toliau naudoti jūsų duomenis. Be to, jūsų duomenys visada bus ištrinti, kai jūsų sutikimas nebebus pasiekiamas arba kai jie nebebus reikalingi duomenų tvarkymo tikslais. Jei jūsų duomenys šiuo tikslu nebebūtų reikalingi ir (arba) jūsų sutikimas nebebus pasiekiamas, tai panaikins teisinį pagrindą, tačiau jei jūsų duomenys vis tiek turės būti toliau saugomi dėl galiojančių įstatymais nustatytų, oficialių ar sutartinių įsipareigojimų (pvz., garantijos įsipareigojimų arba finansinės apskaitos), duomenų tvarkymas bus ribojamas, pažymint ir blokuojant tuos duomenis.

Žurnalo failai

Kai lankotės mūsų svetainėje, naudojimo duomenys perduodami iš jūsų interneto naršyklės ir saugomi serverio žurnalo failuose. Tokiu būdu saugomi įrašai apima šiuos duomenis: skambučio datą ir laiką, svetainės pavadinimą, IP adresą, šaltinio URL, iš kurio pasiekėte mūsų svetainę, naudojamos žiniatinklio naršyklės tipą ir versiją, jūsų naudojamą operacinę sistemą. Šie duomenys bus naudojami išskirtinai tik techniniam komunikavimui ir techniniam veikimui užtikrinti; pasibaigus mūsų svetainės naudojimui, jie bus ištrinti, jei įstatymu nebus numatytos galimos pareigos juos išsaugoti. Teisinis pagrindas - tai įstatymuose numatytų mūsų pareigų dėl duomenų saugumo užtikrinimas, mūsų teisėtas interesas dėl mūsų svetainės techninio veikimo, gedimų pašalinimo ir saugumo užtikrinimo.

Slapukų naudojimas

Kad mūsų svetainėje būtų malonu lankytis ir būtų galima naudoti tam tikras funkcijas (pvz., pirkimo užsakymus), kai kuriuose mūsų tinklalapiuose mes įdėjome vadinamuosius slapukus. Kai iškviečiate mūsų svetainę, jūs informacinė reklaminė juosta informuoja jus apie mūsų naudojamus slapukus ir dar kartą atkreipia jūsų dėmesį į mūsų duomenų privatumo taisykles. Duomenų tvarkymo, naudojant slapukus, teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas dėl mūsų paslaugų asortimento techninio veikimo ir tobulinimo.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra išsaugomi jūsų kompiuteryje, kai lankotės tam tikrose svetainėse. Mes naudojame slapukus, kad galėtume atsekti tai, ką turite savo pirkinių krepšelyje, kad galėtume išsiųsti jums kontaktines formas ir prisimintumėme jus kitą kartą, kai lankysitės mūsų svetainėje. Norėdami pateikti pirkimo užsakymus mūsų svetainėje, turite būti aktyvavę slapukus. Jei nenorite aktyvuoti slapukų, vis tiek galite naršyti mūsų svetainėje, tačiau negalėsite išsiųsti kontaktinių formų arba pateikti pirkimo užsakymų. Atminkite, kad slapukai negali sugadinti jūsų kompiuterio. Mūsų kuriami slapukai nesaugo jokios identifikuojamos asmeninės informacijos, pvz., kreditinės kortelės duomenų. Mes suteikiame jums šią informaciją, kad galėtume atitikti šiuo metu galiojančias teisines nuostatas ir užtikrinti, kad mes laikomės ir saugome jūsų privatumą, kai naudojatės mūsų svetaine. Jeigu norite sužinoti daugiau apie slapukus bei kaip juos valdyti, apsilankykite: aboutcookies.org

Slapukų valdymas

Dauguma naršyklių yra sukonfigūruotos taip, kad jos automatiškai priima slapukus. Kai naršyklėje bus išsaugoti numatytieji slapukų nustatymai, visi procesai veiks fone, jums to nepastebint. Tačiau jūs galite pakeisti šiuos nustatymus. Paprastai naršyklę galite nustatyti taip, kad jums būtų pranešta apie slapukų naudojimą ir jūs galėtumėte kiekvienu atveju nuspręsti, ar juos priimti, ar atsisakyti jų konkrečiais atvejais, ar atsisakyti jų apskritai.

Kai kurios svetainės, įskaitant mūsų, negali būti tinkamai naudojamos be slapukų, nes joms reikalingi tam tikri failai įprastoms operacijoms, pvz., pirkimo užsakymams. Todėl, norėdami pirkti produktus, turite įjungti slapukus. Jei nenorite aktyvuoti slapukų, vis tiek galite naršyti svetainėje, tačiau negalėsite išsiųsti kontaktinių formų arba įsigyti produktų. Norėdami tvarkyti slapukus, naudokite toliau pateiktus vadovus keturioms dažniausiai naudojamoms interneto naršyklėms:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20aktyvavimas

Safari: https://support.apple.com/lt-lt/HT201265

Svarbiausi slapukai, naudojami mūsų svetainėje:

Atkreipkite dėmesį į svarbiausius mūsų naudojamus slapukus ir jų paskirtį:


CookieNoticeDisplayed (Rodomas slapukų pranešimas)

Šio slapuko paskirtis - sustabdyti pranešimą apie slapuką, kad jis nebūtų rodomas, kai jūs patvirtinote ar peržiūrėjote mūsų taisykles dėl slapukų.


Cart (Krepšelis)

Šio slapuko tikslas - identifikuoti jūsų esamą pirkinių krepšelį kaip jūsų pačių.


CartTotalCookie (Bendro krepšelio daiktų slapukas)

Šio slapuko paskirtis - identifikuoti daiktų skaičių jūsų pirkinių krepšelyje.


RequestVerificationToken (Saugos slapukas)

Šis saugos slapukas patvirtina esamus paklausimus ir apsaugo jus, kad kiti naudotojai neturėtų prieigos prie šio slapuko.


lco (Pirkimo proceso slapukas)

Šis slapukas identifikuoja naudotojo paskutinį įsigijimo procesą.


Trečiųjų šalių slapukai

Slapukai taip pat naudojami žiniatinklio analizės paslaugoms ir įskiepiams (pvz., dalinimuisi turiniu socialinės žiniasklaidos priemonėse). Daugiau informacijos apie šiuos slapukus galima rasti prie paslaugų, kurias mes naudojame mūsų svetainėje, aprašymo.

Žiniatinklio analizė su „Google Analytics“

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“, žiniatinklio analizės paslauga iš „Google Inc.“ (toliau - „Google“). „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus - tekstinius failus, kurie išsaugomi jūsų kompiuteryje ir leidžia mums analizuoti svetainės naudojimą. Slapukų sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine paprastai siunčiama į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose, kur ji yra saugoma. Tačiau, jeigu šiai svetainei esate įjungęs IP anonimizaciją, jūsų IP adresą „Google“ pirmiausia sutrumpins Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus siunčiamas į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose ir sutrumpinamas ten. Veikdami svetainės operatoriaus prašymu, „Google“ naudoja šią informaciją, kad galėtų analizuoti, kaip naudojatės svetaine, pateiktų mums, svetainės operatoriams, ataskaitas apie svetainės veikimą bei teiktų mums kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu. IP adreso, kurį „Google Analytics“ siunčia per jūsų naršyklę, „Google“ nesusies su kitais turimais duomenimis. Jūs galite užkirsti kelią slapukų saugojimui, naudodami tinkamus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje; tačiau atminkite, kad tai gali neleisti naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, jeigu norite užkirsti kelią slapukų sugeneruotų duomenų rinkimui bei duomenų apie svetainės naudojimą, kuriuos renka „Google“ (įskaitant jūsų IP adresą), ir, jei norite atsisakyti tokių duomenų tvarkymo, kurį atlieka „Google", galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį iš šios nuorodos https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Išsamesnę informaciją galima rasti: http://www.google.com/analytics/terms/lt.html bei https://policies.google.com/privacy?hl=lt. Daugiau informacijos galite sužinoti Naudojimo sąlygose ir privatumo taisyklėse adresu: http://www.google.com/analytics/terms/lt.html bei https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Siekiant suteikti galimybę rinkti anonimizuotą IP adresų rinkinį, „Google Analytics" buvo išplėsta, įtraukiant kodą „gat._anonymizeIp ();", kad IP adresai būtų apdorojami tik sutrumpintos formos, o duomenys negalėtų būti susieti su konkrečiais asmenimis. Žiniatinklio analizės tarnybos „Google Analytics“ surinktus duomenis taip pat naudoja „Andreas Stihl AG & Co. KG“, siekdami optimizuoti ir patobulinti šią svetainę. Teisinis pagrindas - jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas analizuoti mūsų svetainės naudojimą bei tobulinti mūsų paslaugų asortimentą.

„Google Inc." pakartotinės rinkodaros ar panašių tikslinių grupių funkcijos naudojimas

Mūsų svetainėje mes naudojame „Google Inc." (toliau - „Google“) teikiamą pakartotinės rinkodaros arba panašių tikslinių grupių funkciją. Naudodamiesi šia funkcija, teikėjai gali nukreipti lankytojus į svetainės tikslinę reklamą, kitaip tariant, pagal interesus grindžiamus skelbimus, pritaikytus svetainės lankytojams, - skelbimus, kurie rodomi lankantis kituose „Google" vaizdinės reklamos tinklo svetainėse. Siekdama atlikti šią svetainės naudojimo analizę, kuri yra pagrindas kurti interesais pagrįstą reklamą (pakartotinė rinkodara), „Google" naudoja vadinamus slapukus. Todėl „Google" svetainės lankytojų naršyklėse saugo nedidelį failą, kuriame yra skaičių seka. Failas fiksuoja svetainės lankytojų skaičių, taip pat anoniminius duomenis apie svetainės naudojimą. Jokių asmeninių svetainės naudotojų duomenų nebus saugoma. Vėliau apsilankius kitose „Google" vaizdinės reklamos tinklo svetainėse, rodomi reklaminiai skelbimai, kuriuose atsižvelgiama į lankytojo peržiūrėtus produktus ir informaciją anksčiau lankytose svetainėse. Be to, jeigu norite užkirsti kelią slapukų sugeneruotų duomenų rinkimui, susijusiam su jūsų svetainės naudojimu (įskaitant jūsų IP adresą), ir jeigu norėsite atsisakyti tokių duomenų tvarkymo, kurį atlieka „Google", galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės papildinį iš šios nuorodos: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Jei norite visam laikui išjungti „Google" slapukų naudojimą, spustelėkite šią nuorodą ir atsisiųskite bei įdiekite pateiktą papildinį: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Jūs galite išjungti trečiųjų šalių slapukų naudojimą apsilankydami Tinklo reklamos iniciatyvos išjungimo svetainėje adresu: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ bei pritaikydami pateikiamą informaciją apie išjungimą, kuri ten yra pateikiama. Papildomą informaciją apie „Google“ pakartotinę rinkodarą bei „Google“ privatumo taisykles galima rasti adresu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt . Teisinis pagrindas - jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas analizuoti mūsų svetainės naudojimą bei tobulinti mūsų paslaugų asortimentą.

„Google AdWords" konversijų stebėjimo naudojimas

Būdami „Google AdWords" klientai, mes naudojame „Google" konversijų stebėjimą, „Google Inc." (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, „Google") teikiamą analizės paslaugą. „Google AdWords" jūsų kompiuteryje patalpina slapuką („konversijos slapuką"), jei mūsų svetainę pasiekėte naudodami „Google" skelbimą. Šie slapukai nustoja galioję po 30 dienų ir nėra naudojami asmeniniam identifikavimui. Jeigu apsilankote tam tikruose mūsų puslapiuose ir slapukas dar nebaigė galioti, mes ir „Google" galime atpažinti, kad kažkas spustelėjo skelbimą ir buvo nukreiptas į mūsų svetainę. Kiekvienas reklamuotojas gauna kitą slapuką. Slapukų negalima stebėti per reklamuotojų svetaines. Informacija, surinkta naudojant konversijos slapuką, naudojama generuoti konversijų statistiką „AdWords" reklamuotojams, kurie pasirinko konversijų stebėjimą. Reklamuotojai matys bendrą naudotojų, kurie spustelėjo skelbimą ir buvo nukreipti į konversijų stebėjimo žymų puslapį, skaičių. Tačiau jie negauna informacijos, kuri asmeniškai identifikuoja naudotojus.

Jeigu nenorite dalyvauti stebėjime, galite prieštarauti šiam naudojimui, užkirsdami kelią slapukų įdiegimui atitinkamu jūsų naršyklės programinės įrangos nustatymu (išjungimo parinktis). Jūs nebūsite įtraukiami į konversijų stebėjimo statistiką.

Norėdami gauti daugiau informacijos iš „Google", apsilankykite: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt, https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

Teisinis pagrindas - jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas analizuoti mūsų svetainės naudojimą bei tobulinti mūsų paslaugų asortimentą.

„Microsoft Bing“

Be to, mes taip pat naudojame „Microsoft“ konversijų stebėjimą („Microsoft Corporation", „One Microsoft Way", Redmond, WA 98052-6399, JAV). Tai reiškia, kad „Microsoft Bing Ads" jūsų kompiuteryje patalpina slapuką, jeigu mūsų svetainę pasiekėte naudodami „Microsoft Bing" reklamą. Tai leidžia mums ir „Microsoft Bing" pamatyti, kad kažkas spustelėjo reklamą, kad buvo nukreiptas į mūsų svetainę ir pasiekė tam tikrą tikslinį puslapį, kuris buvo iš anksto nurodytas. Tai tik nurodo bendrą vartotojų skaičių, kurie spustelėja „Bing" reklamą ir vėliau nukreipiami į tikslinį puslapį. Ši procedūra nenurodo jokios asmeninės informacijos apie vartotojo tapatybę. Jeigu nenorite dalyvauti stebėjimo procese, galite atmesti tokio slapuko patalpinimą, pvz., per naršyklės nustatymą, kuris paprastai išjungia automatinį slapukų talpinimą. Daugiau informacijos apie „Microsoft Bing" naudojamą duomenų apsaugą ir slapukus galite rasti „Microsoft" svetainėje adresu: http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx. Teisinis pagrindas - jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas analizuoti mūsų svetainės naudojimą bei tobulinti mūsų paslaugų asortimentą.

„DoubleClick by Google“

„DoubleClick by Google" yra „Google Inc.", 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau: „Google") teikiama paslauga. „DoubleClick by Google" naudoja slapukus, kad pateiktų jums aktualias reklamas. Jūsų naršyklei priskiriamas anoniminis identifikavimo numeris (ID). Šis numeris naudojamas stebėti, kokie skelbimai rodomi jūsų naršyklėje ir kokie skelbimai buvo peržiūrėti. Slapukuose nesaugoma asmeninė informacija. „DoubleClick" slapukai leidžia „Google" ir jos partnerių svetainėms rodyti jums aktualius skelbimus, atsižvelgiant į jūsų ankstesnius apsilankymus mūsų svetainėje arba kitose svetainėse internete. Slapukų sukurta informacija siunčiama analizei į „Google" serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten saugoma. „Google" siunčia duomenis trečiosioms šalims tik tuo atveju, jeigu yra pagrindas teisės aktuose arba jei tai reikalinga sutarties duomenų tvarkymui. Jokiomis aplinkybėmis „Google" neapjungs jūsų duomenų su kitais „Google" surinktais duomenimis. Naudodamiesi šia svetaine, jūs pareiškiate savo sutikimą, kad „Google" tvarkytų jūsų duomenis anksčiau minėtu būdu ir tikslu. Jūs galite užkirsti kelią slapukų saugojimui, naudodami tinkamus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje; tačiau atminkite, kad tai gali neleisti naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Daugiau informacijos apie „DoubleClick" duomenų privatumą galite rasti čia: Data privacy at DoubleClick. Be to, jeigu norite užkirsti kelią „Google" rinkti slapukų sukurtus duomenis, susijusius su jūsų svetainės naudojimu, ir jeigu norite, kad „Google" netvarkytų tokių duomenų, galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės įskiepį https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de, Atitinkamą naršyklės plėtinį galima atsisiųsti ir įdiegti iš Skelbimų nustatymų, „DoubleClick" aktyvinimo plėtinį, galimų naršyklės plėtinių. Be to, jeigu norite užkirsti kelią „Google" rinkti slapukų sukurtus duomenis, susijusius su jūsų svetainės naudojimu, ir jeigu norite, kad „Google" netvarkytų tokių duomenų, galite atsisiųsti ir įdiegti naršyklės įskiepį iš čia. Teisinis pagrindas - jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas analizuoti mūsų svetainės naudojimą bei tobulinti mūsų paslaugų asortimentą.

Dalijimasis asmeniniais duomenimis užsakymų apdorojimo kontekste

Jeigu toks duomenų dalijimasis yra reikalingas jūsų prekių pristatymui, jūsų duomenys perduodami atitinkamai įgaliotai pristatymo kompanijai. Tvarkydami mokėjimus, mes atskleidžiame jūsų mokėjimo informaciją partnerių įmonei ir (arba) kredito įstaigai, kuri vykdo mokėjimus. Mokėjimo operacija atliekama per „PayPal" kaip paslaugų teikėją („PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.“, 5th floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Liuksemburgas). „PayPal" duomenų apsaugos informacija ir „PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.“ duomenų privatumo taisyklės pateikiamos „PayPal“ svetainėje www.paypal.com. Norėdami atlikti atitinkamą mokėjimo operaciją, „PayPal" mes nusiųsime šiuos duomenis: įsigytus daiktus ir bendrą pirkimo kainą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - sutarties vykdymo tikslas (t.y. užsakymų apdorojimas).

Duomenų saugumas

Kaip užsakymo proceso dalis, jūsų asmens duomenys yra užkoduojami ir perduodami internetu. Mes taikome įprastas pripažintas technines ir organizacines priemones siekdami apsaugoti mūsų svetainę ir kitas sistemas nuo jūsų asmeninių duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos prie jų, keitimo ir neįgaliotų asmenų jūsų duomenų platinimo, tačiau mes tai darome negalėdami garantuoti visiškos apsaugos. Prieiga prie jūsų kliento paskyros galima tik įvedus asmeninį slaptažodį. Visada turėtumėte konfidencialiai saugoti savo prieigos duomenis ir uždaryti naršyklės langą baigę sesiją, ypač jei bendrai naudojate kompiuterį su kitais.

Duomenų subjektų teisės

Kaip duomenų subjektui jums priklauso šios teisės:

Teisė naudotis Jūs turite teisę gauti informaciją apie mūsų saugomus jūsų asmeninius duomenis, saugojimo trukmę, duomenų tvarkymą ir visus jų gavėjus. Jūs taip pat turite teisę gauti asmeninių duomenų, sudarančių duomenų tvarkymo subjektą, kopiją.

Teisė į ištaisymą Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti bet kokius neteisingus asmeninius duomenis ir užpildyti visus neišsamius asmeninius duomenis.

Teisė į ištrynimą („teisė būti pamirštam") Jei yra teisinių reikalavimų, turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume jūsų asmeninius duomenis. Jei įstatymuose numatytų įpareigojimų vykdymas neleidžia ištrinti, duomenų tvarkymas yra atitinkamai ribojamas (žr. toliau).

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą Jei yra teisiniai reikalavimai, jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų asmeninių duomenų tvarkymą, t.y., kad jūsų duomenys būtų pažymėti taip, kad būtų apribotas jų tvarkymas ateityje (ir taip bus užblokuoti).

Teisė į duomenų perkėlimą Jei yra teisiniai reikalavimai, jūs turite teisę reikalauti, kad mes išsiųstume jūsų arba jūsų paskirto duomenų valdytojo pateiktus duomenis, tokiu atveju mes atsiųsime juos kaip nurodyta standartiniu, struktūrizuotu ir lengvai nuskaitomu formatu.

Teisė prieštarauti tiesioginei rinkodarai Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais („prieštaravimas rinkodarai").

Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui, kai teisinis pagrindas - „teisėtas interesas" Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti mūsų duomenų tvarkymui, jei tokio prieštaravimo teisinis pagrindas yra „teisėtas interesas". Tokiu atveju mes nutrauksime jūsų duomenų tvarkymą, nebent pagal įstatymo parametrus galėtume parodyti įtikinamų teisėtų priežasčių tolesniam tvarkymui, viršijant jūsų teises.

Teisė atšaukti jūsų sutikimą Jei suteikėte mums savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo duomenis, bet kuriuo metu galite jį atšaukti. Tačiau tai neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo datos.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai Galite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas pažeidė taikytiną teisę. Norėdami tai padaryti, galite kreiptis į duomenų apsaugos instituciją, atsakingą už jūsų gyvenamąją vietą, arba savo federalinę valstybę, arba už mus atsakingą duomenų apsaugos instituciją.

Kontaktinis asmuo

Jūs galite tiesiogiai susisiekti su mumis, jei turite klausimų apie jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ar naudojimą arba apie informaciją, taisymą, duomenų blokavimą ar ištrynimą arba apie bet kurio jūsų suteikto sutikimo atšaukimą. Mūsų kontaktiniai duomenys pateikiami prie informacijos apie leidinį.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Pardavėjo pavadinimas irankiucentras.lt

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO adresas Partizanų g. 22A 867331771

El. paštas: info@irankiucentras.lt

Telefono nr.: 864589988

Duomenų privatumo taisyklės atnaujintos paskutinį kartą: 2018 m. gegužė

Slapukų naudojimas

Kad mūsų svetainėje būtų malonu lankytis ir būtų galima naudoti tam tikras funkcijas (pvz., pirkimo užsakymus), kai kuriuose mūsų tinklalapiuose mes įdėjome vadinamuosius slapukus. Kai iškviečiate mūsų svetainę, jūs informacinė reklaminė juosta informuoja jus apie mūsų naudojamus slapukus ir dar kartą atkreipia jūsų dėmesį į mūsų duomenų privatumo taisykles. Duomenų tvarkymo, naudojant slapukus, teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėtas interesas dėl mūsų paslaugų asortimento techninio veikimo ir tobulinimo.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra išsaugomi jūsų kompiuteryje, kai lankotės tam tikrose svetainėse. Mes naudojame slapukus, kad galėtume atsekti tai, ką turite savo pirkinių krepšelyje, kad galėtume išsiųsti jums kontaktines formas ir prisimintumėme jus kitą kartą, kai lankysitės mūsų svetainėje. Norėdami pateikti pirkimo užsakymus mūsų svetainėje, turite būti aktyvavę slapukus. Jei nenorite aktyvuoti slapukų, vis tiek galite naršyti mūsų svetainėje, tačiau negalėsite išsiųsti kontaktinių formų arba pateikti pirkimo užsakymų. Atminkite, kad slapukai negali sugadinti jūsų kompiuterio. Mūsų kuriami slapukai nesaugo jokios identifikuojamos asmeninės informacijos, pvz., kreditinės kortelės duomenų. Mes suteikiame jums šią informaciją, kad galėtume atitikti šiuo metu galiojančias teisines nuostatas ir užtikrinti, kad mes laikomės ir saugome jūsų privatumą, kai naudojatės mūsų svetaine. Jeigu norite sužinoti daugiau apie slapukus bei kaip juos valdyti, apsilankykite: aboutcookies.org

Slapukų valdymas

Dauguma naršyklių yra sukonfigūruotos taip, kad jos automatiškai priima slapukus. Kai naršyklėje bus išsaugoti numatytieji slapukų nustatymai, visi procesai veiks fone, jums to nepastebint. Tačiau jūs galite pakeisti šiuos nustatymus. Paprastai naršyklę galite nustatyti taip, kad jums būtų pranešta apie slapukų naudojimą ir jūs galėtumėte kiekvienu atveju nuspręsti, ar juos priimti, ar atsisakyti jų konkrečiais atvejais, ar atsisakyti jų apskritai.

Kai kurios svetainės, įskaitant mūsų, negali būti tinkamai naudojamos be slapukų, nes joms reikalingi tam tikri failai įprastoms operacijoms, pvz., pirkimo užsakymams. Todėl, norėdami pirkti produktus, turite įjungti slapukus. Jei nenorite aktyvuoti slapukų, vis tiek galite naršyti svetainėje, tačiau negalėsite išsiųsti kontaktinių formų arba įsigyti produktų. Norėdami tvarkyti slapukus, naudokite toliau pateiktus vadovus keturioms dažniausiai naudojamoms interneto naršyklėms:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lt-LT

-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/lt-LT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=lt-LT

Svarbiausi slapukai, naudojami mūsų svetainėje:

Atkreipkite dėmesį į svarbiausius mūsų naudojamus slapukus ir jų paskirtį:

Žemiau pateikiame pagrindinių slapukų ir jų naudojimo sąrašą:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis
CookieNoticeDisplayed (Rodomas slapukų pranešimas) Šio slapuko paskirtis - sustabdyti pranešimą apie slapuką, kad jis nebūtų rodomas, kai jūs patvirtinote ar peržiūrėjote mūsų taisykles dėl slapukų.
Cart (Krepšelis) Šio slapuko tikslas - identifikuoti jūsų esamą pirkinių krepšelį kaip jūsų pačių.
CartTotalCookie (Bendro krepšelio daiktų slapukas) Šio slapuko paskirtis - identifikuoti daiktų skaičių jūsų pirkinių krepšelyje.
RequestVerificationToken (Saugos slapukas) Šis saugos slapukas patvirtina esamus paklausimus ir apsaugo jus, kad kiti naudotojai neturėtų prieigos prie šio slapuko.
lco (Pirkimo proceso slapukas) Šis slapukas identifikuoja naudotojo paskutinį įsigijimo procesą.

Trečiųjų šalių slapukai

Slapukai taip pat naudojami žiniatinklio analizės paslaugoms ir įskiepiams (pvz., dalinimuisi turiniu socialinės žiniasklaidos priemonėse). Daugiau informacijos apie šiuos slapukus galima rasti prie paslaugų, kurias mes naudojame mūsų svetainėje, aprašymo.

Partnerio pavadinimas Slapukų naudojimo tikslas
Google „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad stebėtų vartotojų elgesį ir kitais analizavimo tikslais. Nuoroda (-os) į naudojimo informaciją: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/